Luk alle
Åben alle

Du kan komme i erhvervspraktik i 6., 7., 8., 9. og 10. klasse.

I 6., 7. og 10. klasse har du ret til at komme i praktik, men alle 8. og 9. klasser i Skive kommune skal i erhvervspraktik fra skoleåret 2023/24. Det har Skive Byråd besluttet.

At komme i erhvervspraktik betyder for dig, at du i en periode, som typisk er en uge, skal ud i en virksomhed eller institution, for at se, hvordan det er at gå på arbejde der.

Med praktikken får du fx:

 • mulighed for at vælge et job inden for dine egne interesser og ønsker
 • afprøvet forskellige arbejdsfunktioner
 • en forsmag på, hvordan et arbejdsliv kan se ud
 • en masse oplevelser omkring, hvordan dagligdagen på arbejdspladsen er
 • mere viden om, hvad der findes af uddannelsesmuligheder
 • mulighed for at finde ud af dine egne styrker og kompetencer
 • en masse erfaringer, som er med til at kvalificere dit valg af ungdomsuddannelse.
 • mødt medarbejdere med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, og du får inspiration til, hvad du kan vælge efter folkeskolen.

Du skal selv finde en praktikplads, og praktikken skal aftales med skolen.

Du kan komme i praktik mange steder. Prøv at søg på en virksomhed eller institution, der passer til dine interesser eller fag, du er glad for i skolen.

Måske du kender en, der har et spændende job. Vær undersøgende omkring det, og find ud af, hvor personen arbejder. Måske du kan komme i praktik der. 

Det er altid en god idé at bruge dit netværk fx dine forældre, din familie og venner. Måske er der en god mulighed for at komme i praktik. Ellers kan du bruge praktiksiden her på hjemmesiden, hvor der findes mange forskellige virksomheder, der tilbyder erhvervspraktik.

Du kan også søge efter et praktiksted ved fx at lave et opslag på de sociale medier. 

Hvis du gerne vil i praktik på et sygehus eller ved forsvaret er det kun i bestemte uger, og det er kun for 9. og 10. klasse. Du skal skrive en ansøgning og aflevere til skolevejlederen på din skole.

Ansøgningerne og mere info kan du finde her: 

Ansøgning til sygehus

Ansøgning til forsvar

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik hos politiet.

Når du har fundet et sted, hvor du gerne vil i praktik, så skal du henvende dig til praktikstedet.

Det er altid en god idé at forberede dig, inden du tager kontakt til en virksomhed, der udbyder praktikplads. 

Du kan tage kontakt ved at skrive en mail til den kontaktperson, der står under praktikpladsen. 

Du kan også ringe til virksomheden. Tjek evt. om der er et telefonnummer til en kontaktperson på praktikstedet.

 

Inden du tager kontakt kan du evt. tage udgangspunkt i denne tjekliste:

 • Præsentér dig selv med navn, skole, årgang og alder
 • Spørg om de har tid og lyst til at have dig i praktik
 • Fortæl, hvorfor du gerne vil i praktik hos dem
 • Spørg gerne ind til, hvilke praktiske arbejdsopgaver, du kan være med til
 • Spørg, om du fx skal have noget bestemt tøj på eller sikkerhedssko
 • Skal du have madpakke med?
 • Hvis du sender en mail, kan du evt. indsætte et foto af dig selv
 • Spørg evt. om hvad reglerne er for brug af din mobiltelefon.
 • Andet ....?
 • Afslut fx med at skrive "Med venlig hilsen (efterfulgt af navn og efternavn)" og at du glæder dig til at høre fra dem.

Hvis de siger ja til at have dig i praktik, så husk at:

 • spørge om praktiske ting fx mødetid, mødested, madpakke, påklædning m.v.
 • få praktikaftalen underskrevet af dine forældre

HUSK du har mødepligt i erhvervspraktikken.

I tilfælde af at du bliver syg, skal du give virksomheden besked.

 

Den finder du her 

Udfyld den, print den ud og aflevér den til din klasselærer.

Det er vigtigt at du udfylder alle felter, og så tjek gerne en ekstra gang om oplysningerne er korrekte. Især e-mailen til virksomhedens kontaktperson.

Pøj pøj og god praktik!

Praktiksedlen skal du udfylde - og husk underskriften fra en forælder. Når den er udfyldt, så skal du aflevere den til din klasselærer. 

Du kan finde praktiksedlen her

Hanna Bertelsen Bitsch

Hanna

Kontaktperson for: 

 • Resen Skole
 • Tieren - 10. Klasse Center Skive

Mobil: 2448 1656

Mail: hbbi@skivekommune.dk

_________________________

Henrik Pehrson

Henrik

Kontaktperson for: 

 • Brårup Skole (9. kl.)
 • Brårup Skoles specialklasser
 • Resen Skoles specialklasser
 • Aakjærskolen

Mobil: 6013 3632

Mail: henp@skivekommune.dk

_________________________

Irene Hulsrøj

Irene

Kontaktperson for: 

 • Skivehus Skole
 • Højslev Skole

Mobil: 2961 8062

Mail: irhh@skivekommune.dk

_________________________

Jes Trosborg

Jes

Kontaktperson for:

 • Ungdomsskolen i Skive

Tlf.: 9915 5691
Mobil: 2448 1705

Mail: jetr@skivekommune.dk

_________________________

Lene Simonsen

Lene

Kontaktperson for:

 • Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD)
 • Friskolen i Skive
 • Thise Friskole
 • Fur Friskole

Mobil: 2448 1125

Mail: lesi@skivekommune.dk

_________________________

Per Damgaard Thomsen

Per

Kontaktperson for:

 • Nordøstsalling Skole og Dagtilbud (NØSD) - Breum Skole
 • Brårup Skole (8. årg.)
 • Roslev Skole

Mobil: 2969 6331

Mail: pert@skivekommune.dk

_________________________

Michael Forsberg Larsen

Kontaktperson for:

 • Tieren - 10. Klasse Center Skive

Mobil: 5150 3262

Mail:mfla@skivekommune.dk

_________________________

Anne Miam Rasmussen

Anne Miam Rasmussen 

Kontaktperson for:

 • Krabbeshus Heldagsskole   
 • Hilltop
 • STU Skivefjord
 • Aspit, Skive College
 • Specialefterskoler (Fenskær, Gødvad mv.)

Tlf.: 9915 5695
Mobil: 2969 6281

Mail: amra@skivekommune.dk

_________________________

Sara Lillelund Jensen

 • Brobygningskoordinator
 • Administration af erhvervspraktikpladser
 • Hjemmesideredaktør

Mail: salj@skivekommune.dk

De fleste virksomheder vil gerne have elever i praktik i en uge - det vil sige 5 hverdage fra mandag til og med fredag. Dog max. 8 timer pr. dag eller 40 timer pr. uge          

Men du kan også komme ud for, at virksomheden har travlt eller de har svært ved at finde opgaver, du kan deltage aktivt i. Derfor kan en praktik på fx 3 dage også være en mulighed. Vær åben over for det, de kan tilbyde.

Hvis fx et praktiksted gerne vil have dig i praktik i 3 dage mandag til onsdag, så kan du måske finde et andet praktiksted inden for samme branche, du så kan komme i praktik hos de sidste to dage. 

Tag en snak med din UU-vejleder om det.

Det kan være en god idé at forberede dig på at skulle i praktik, så det bliver en god oplevelse for både dig selv og praktikstedet.

 • Sørg for at have styr på, hvem der er din kontaktperson på praktikstedet.
 • Skriv evt. en mail til kontaktpersonen, fx med spørgsmål og at du glæder dig til at komme i praktik.
 • Tjek op på transporten - skal du fx med bus, så tjek op på, om du kan møde til den tid, I har aftalt. Hvis bussen fx ankommer senere end det aftalte tidspunkt, så kontakt virksomheden for at aftale mødetider, der passer med busplanen. 
 • Brug tiden inden praktik til at søge information om virksomheden, så du kender mere til den, inden du starter
 • Skriv gerne spørgsmål ned til praktikstedet. Måske der er noget, der undrer dig?
 • Gå ind på Uddannelsesguiden og find ud af, hvilken uddannelse, det kræver at have det job, du skal i praktik som. 
 • Sørg for at være frisk og udhvilet, når du møder op. 
 • Hav din mobil opladet hjemmefra og behold den i tasken eller lommen, når du er i praktik.
 • Tænk evt. på, at du skal spise frokost med medarbejderne. Hvordan er man en god kollega her? 
 • Tænk over din påklædning - passer den ind i virksomheden?
 • Forbered dig på, at du gerne vil være undersøgende omkring jobbet, og deltag aktivt i de aktiviteter og opgaver, du bliver budt.
 • Spørg evt. dine forældre, om de har nogle gode råd til dig, så du får en god praktikuge. 

Det er altid en god idé at have spurgt praktikstedet til, om der er noget, du skal huske at have med. Det kan fx være sikkerhedssko, varmt tøj, madpakke og meget andet. 

Det er rigtigt fint at spørge ind til, om der er noget, du skal have med. Det viser også, at du gerne vil forberede dig til praktikken. 

Husk evt. også at gemme telefonnummeret til kontaktpersonen på praktikstedet.

Og husk nu - der findes ingen dumme spørgsmål!

Virksomhederne vil rigtig gerne have praktikanter. Vær derfor også opmærksom på, at virksomhederne bruger meget af deres arbejdstid på at have en praktikant, og de vil gøre meget, for at du får nogle gode oplevelser som praktikant hos dem.

Derfor kan følgende råd være gode at følge:

 • Kontakt virksomheden i god tid ang. praktik, så de kan planlægge en god praktik for dig. Fx gerne allerede en måned inden, du skal ud i praktik.
 • Husk at udveksle kontaktinformationer, så de ved, hvordan de skal kontakte dig, og du ved, hvem du skal ringe til, hvis du har spørgsmål eller du fx bliver syg.  
 • Husk at få afstemt jeres forventninger.  Det er vigtigt, at du som elev spørger ind til fx, hvilke typer arbejdsopgaver, der er i praktikken og til praktiske forhold. Omvendt kan du også spørge ind til, hvad de forventer af dig.

Du har mødepligt under en praktik. Hvis du bliver syg, skal du selv meddele det til praktikstedet OG til din skole. 

Hvis du har fået et telefonnummer til din kontaktperson, så ring og meld dig syg. Det skal man også gøre på de fleste arbejdspladser. Du kan også skrive en mail, men det er bedst at ringe. 

Du må være i praktik max. 8 timer pr. dag eller 40 timer pr. uge. 

Virksomheden skal tilrettelægge praktikforløbet, så de overholder arbejdsmiljølovgivningen for elever i erhvervspraktik.

Der er regler for, hvad du må deltage i på virksomheden. Du og dine forældre kan læse mere om det på:

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsmiljoelovgivning-elever-erhvervspraktik-4-01-6/

Det du må lave, afhænger desuden af din alder:

 • Når du er fyldt 13 år, må du udføre lettere erhvervsmæssigt arbejde.
 • Når du er fyldt 14 år må du udføre arbejde, der ikke kan betragtes som lettere.

Hvis praktikstedet kræver, at du har noget bestemt sikkerhedsudstyr, så spørg, om det er muligt at låne noget af praktikstedet.

I UU kan man kun låne sikkerhedssko - så kontakt din vejleder og gerne i god tid. 

Du kan finde din UU-vejleder her. Du kan også se dem i listen under "Spørgemål og svar" her på praktiksiden - "Hvem er min UU-vejleder".

Når du udfylder praktiksedlen er det altid en god idé at være sikker på, at du har en kontaktperson hos praktikstedet. Det skal også udfyldes på praktiksedlen. 

Det er god stil at skrive en hilsen til kontaktpersonen, inden du starter. Fx at du glæder dig til at komme i praktik hos dem. Ved at skrive en mail til kontaktpersonen, så er du også sikker på, at de har kontaktoplysninger til dig. 

Når du har fundet dit praktiksted og aftalen er i hus, så er det vigtigt, at du ved, hvornår mødetiden er. 

Som udgangspunkt skal du møde 37 timer i ugen fordelt på de 5 hverdage, men det kan godt være, at praktikstedet har lidt anderledes arbejdstider. 

Hvis du er i tvivl, så spørg din lærer eller evt. din UU-vejleder vedr. arbejdstiden. 

Du skal selv sørge for at komme til og fra praktikstedet. Måske du har fundet et praktiksted i cykelafstand, så er det jo helt perfekt. 

Hvis du skal af sted med bussen og tidspunkterne ikke helt passer med de mødetider, du har fået, så ring til din kontaktperson på praktikstedet, for at lave lidt om i mødetiderne, så de passer med bustiderne. Det er altid godt at ringe i god tid, så du fx ikke kommer for sent på din første dag i praktik. 

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i udlandet.

Alle elever er ulykkes- og ansvarsforsikret.

I praktikperioden er du omfattet af statens erstatningsordning (BEK nr. 990 af 27/09/2019), og virksomheden skal således ikke selvstændigt forsikre dig.

Du er dækket af statens forsikringsordning i op til 13 uger om året - svarende til 65 dage eller 481 timer pr. skoleår.

Hvis du komme til skade i praktikperioden, har du således ret til erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring, jf. § 14 i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning.

Hvis du ved simpel uagtsomhed forvolder skade på virksomhedens eller andres ejendom, skal du tage kontakt til din UU-vejleder, der kan hjælpe dig her.

Du får ikke løn under din erhvervspraktik. Du må ikke få løn under din erhvervspraktik. 

Hvis du kender til gode praktiksteder, så spørg dem, om de ikke vil være en del af praktiksitet. De kan få mere information ved at skrive eller ringe til erhvervsplaymaker May-Britt Hestehauge, mail: MAYBR@skivekommune.dk mobil: 22 30 36 53. Tak for hjælpen!

Når du skal i praktik, så kan dine forældre spille en vigtig rolle.

De kan hjælpe dig med at få en god praktikoplevelse fx ved at du spørger dem ind til:

 • forslag og gode idéer til praktiksteder
 • hvordan de kan hjælpe dig med at komme i gang med at tage kontakt til en virksomhed
 • uddannelse og job (ug.dk)
 • hvilke gode råd, de har, og hvad du kan gøre, for at få en god praktikoplevelse.

Nogle praktiksteder beder dig udfylde en tavshedserklæring. 

En tavshedserklæring er en aftale, hvor en person eller en organisation lover at holde visse oplysninger hemmelige. Der kan være noget, der er privat eller følsomt, og som man ikke ønsker, at andre skal få adgang til. Når man underskriver en tavshedserklæring, forpligter man sig juridisk til ikke at videregive oplysningerne til andre.

Et eksempel på et praktiksted, man skal underskrive en tavshedserklæring hos, er ved hjemmeplejen i Skive kommune. 

Du kan spørge dine forældre eller din UU-vejleder, hvis du fortsat er i tvivl om, hvad det går ud på.

Sidst opdateret

02.04.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...